"Francouzsko - Český klub ve Zlíně / Club Franco - Tchèque Zlin"
czfr
Business picture

DELF/DALF

  1. DELF a DALF je 6 úrovní zkoušek, které odpovídají úrovním definovaným Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky.
  2. Jedna verze pro širokou veřejnost a jedna verze pro děti školního věku (Junior), ale jeden stejný diplom!
  3. 9 zkušebních center v České republice (kromě Zlína také Praha, Olomouc, Brno, České Budějovice, Liberec, Pardubice, Plzeň, Ostrava)
  4. Termíny zápisů jsou vždy měsíc před konáním zkoušky


  5. ........................................................

    DELF SCOLAIRE:


    Přihlášky se podávají od 1.10. do 22.10. 2021

A1
- 23.11.2021 / 9:00 - 10:20 hod.
A2
- 24.11.2021 / 9:00 - 10:40 hod.
B1
- 25.11.2021 / 8:30 - 10:25 hod.
B2
- 26.11.2021 / 8:30 - 11:00 hod.

CENY:

DELF

A1, A2

Uživatel základů jazyka

cena 950,- Kč (obě úrovně)

DELF

B1,

Samostatný uživatel

cena 1.550,- Kč

DELF

B2

Zkušený uživatel

cena 1.550,- KčČas konání písemné zkoušky je společný pro všechny uchazeče v dané úrovni.
Ústní zkouška se bude konat po skončení písemné zkoušky (konkrétní čas bude sdělen každému uchazeči zvlášť).
Uvedená cena se týká celé zkoušky (písemná část + ústní část).

C1 ani C2 CFT Zlín nepořádá

Přihláška DELF Scolaire ke stažení: DELF Sco - 2021.doc

Přihláška DELF Scolaire ke stažení: DELF Junior 2022.doc

Foto1 Obrázek


FOTO2 Obrázek


FOTO3 Obrázek


adresA

Divadelní 1333, 760 01 Zlín
e-mail: cftzlin@seznam.cz