"Francouzsko - Český klub ve Zlíně / Club Franco - Tchèque Zlin"
czfr
Business picture
Kurzy francouzštiny

Kurzy francouzštiny

Kurzovné, zápisy, termíny


Zahájení výuky 12. 9. 2022.

 

1.

2.

Pondělí

16:30 - 18:00
- POKROČILÍ
Mgr. Zálešáková Magda

18:10 - 19:40
- MÍRNĚ POKROČILÍ
konverzace s rodilým mluvčím
Ann Eileen Lacey

Úterý
17:50 - 19:20
- FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI
Mgr. Svatava Grebeníčková

Středa

16:10 - 17:40
- POKROČILÍ
Mgr. Miluška Hauserová

17:50 - 19:20
- POKROČILÍ
konverzace s rodilým mluvčím
Ann Eileen Lacey

Čtvrtek

16:10 - 17:40
- STŘEDNĚ POKROČILÍ
Mgr. Libuše Pavelková

17:50 - 19:20
- ZAČÁTEČNÍCI
Mgr. Pavelková Libuše


Kurzovné:
- 4.800,- Kč (1 x 90 minut týdně)- pro všechny NOVÉ účastníky kurzů
- 4.600,- Kč (sleva 200,- Kč ) pro všechny účastníky kurzů šk. r. 2021/2022, kteří se rozhodnou pokračovat v novém šk. r. 2022/2023
- 4.600,- Kč (pro členy Francouzsko - českého klubu Zlín)

Kapacita výukové místnosti je 10 míst.
Výuka probíhá velmi intenzivně při malém počtu posluchačů a pod vedením aprobovaných francouzštinářů.

Zápis do kurzů je možný buď elektronicky na emailové adrese: cftzlin@seznam.cz,
anebo fyzicky dne 30.8.2022 od 16 do 19 hodin v prostorách CFT Zlín,
na adrese : Francouzsko-český klub, Divadelní 1333, Zlín
Zahájení výuky 13. 9. 2021.

Webové stránky klubu: cftzlin.eu

Foto1 Obrázek


FOTO2 Obrázek


FOTO3 Obrázek


adresA

Divadelní 1333, 760 01 Zlín
e-mail: cftzlin@seznam.cz