"Francouzsko - Český klub ve Zlíně / Club Franco - Tchèque Zlin"
czfr
Business picture
Untitled Document

Poslání klubu / Mission du Club

Francouzsko-český klub ve Zlíně má za úkol podporovat a rozšiřovat francouzský jazyk a kulturu prostřednictvím kulturních a společenských akcí, podporovat a upevňovat vztahy mezi Francií a Českou republikou jak na individuální, tak kolektivní úrovni.
·  nabízíme jazykové kurzy francouzského jazyka všech úrovní
·  patříme mezi autorizovaná centra pro vykonání mezinárodních jazykových zkoušek DELF/DALF
·  můžete se u nás prohlédnout či zapůjčit francouzské knihy, noviny a časopisy, filmy na DVD
·  pořádáme kulturní a společenské akce pro své členy
·  spolupracujeme na pořádání akcí, které mají přiblížit Francii ostatním obyvatelům Zlína
·  poskytujeme informace o frankofonních zemích a francouzských regionech

Předsedkyně klubu: Magda Zálešáková
Tajemník: Josef Gál

Foto1 Obrázek


FOTO2 Obrázek


FOTO3 Obrázek


adresA

Divadelní 1333, 760 01 Zlín
e-mail: cftzlin@seznam.cz